Випуск 46/2020

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Костирко І.Г., Гнатишин Л.Б., Бойко В.В.
Нова економічна парадигма і сталий розвиток аграрної сфери

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Sheiko Iryna, Storozhenko Oleksandra
Economic consequences of the Covid-19 pandemic for the countries of Eastern Europe and prospects for further development

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Білянський Ю.О.
Оцінка конкурентоспроможності експортно-орієнтованої сільськогосподарської продукції
Волощук Ю.О., Волощук В.Р.
Формування інноваційної бізнес-моделі підприємств
Гірна О.Б., Колос М.О.
Логістичні рішення у складській діяльності холодної логістики
Гук О.В., Мохонько Г.А., Лазоренко Т.В.
Розвиток економічної діяльності поліграфічних підприємств в Україні
Драган О.І., Тертична Л.І.
Вплив сучасних змін у менеджменті персоналу на розвиток менеджменту продуктивності підприємства
Овецька О.В.
Економічна безпека в системі операційної діяльності підприємства ЖКГ
Прокопович Л.Б., Каткова Н.В.
Управління загальновиробничими витратами в умовах використання системи центрів відповідальності
Яснолоб І.О., Козаченко Ю.А., Терещенко І.О.
Особливості та принципи формування ефективної системи екологічного підприємства

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Жерліцин Д.М., Мартинюк Б.А.
Капітальні інвестиції за регіонами України: аналіз територіальної нерівності та часових коливань
Куценко М.М.
Когнітивний розвиток команди проєкту у руслі стратегічного управління розвитком організації

 

РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Шумкова О.В., Плахтиря А.А.
Особливості організації системи управління розвитком персоналу медичного закладу

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Волкова О.В., Сисоєнко І.А., Карлюка Д.О.
Оцінка виконання доходної частини бюджету України
Жмурко Н.В., Терешко О.М.
Доцільність збільшення податкового навантаження на ринок інформаційних технологій в Україні

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Атамас П.Й., Атамас О.П.
Методичні підходи до визначення собівартості освітніх послуг у внз недержавної форми власності
Гоголь М.М.
Управлінські аспекти організації обліку та формування звітності в умовах дії міжнародних стандартів
Левченко З.М., Тютюнник С.В., Єрмолаєва М.В.
Організація бухгалтерського обліку, звітності й аналізу праці та її оплати
Мулик Т.О.
Аналіз основних засобів підпрємства: методичні та практичні аспекти

 

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Климчук В.В., Лопащук І.А., Мацюк Н.О.
Застосування аналізу чутливості для оцінювання факторів, які визначають собівартість продукції підприємства
Воронкова Т.Є., Вовкодав А.Ю.
Формування та розвиток конкурентних переваг виробничого потенціалу підприємства