Випуск 47/2020

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Лісовська Л.С.
Формування корисності результатів за етапами інноваційного процесу
Мельник Л.С.
Мотиваційні чинники самовизначення

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бунтова Н.В.
Бізнес-туризм як драйвер сталого розвитку індустрії туризму та подорожей
Казарновська Т.О., Якубовський С.О.
Трансформація зовнішньоторговельних позицій країн Північної Америки
Kapranova Olena, Rodionova Tatiana
Sustainability of the national financial systems of the United Kingdom and Ireland
Kiper Anna, Rodionova Tatiana, Yakubovskiy Sergey
Impact of foreign investment income on external positions of the Baltic countries
Рахман М.С., Євтушенко В.А., Рудас Д.С.
Зовнішньоекономічна діяльність України з країнами ЄС
Yakubovskiy Sergey, Kyfak Andrii, Kyian Diana
The impact of investment and investment income on the GDP of Chile and Uruguay

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Капліна А.І.
Проблеми сучасного розвитку аграрного виробництва в ринкових умовах України
Шилепницький П.І., Петрова І.П.
Можливості публічно-приватного партнерства для інноваційного розвитку промисловості

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бормотова М.В., Луценко І.В., Смолова А.С.
Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість. Чинники ІХ формування
Brychko Alina, Kovalenko Zoia
The influence of internal environmental factors on the functioning of the enterprise and on the efficiency of management decision-making
Васильців Н.М.
Застосування маркетингових комунікацій у період пандемії Covid-19
Галушка З.І.
Agile-менеджмент як інноваційний підхід до управління проєктами
Іванченко В.О.
Теоретичні основи та методичні аспекти побудови соціального складника сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві
Лук’янець А.В., Постова В.В.
Теоретичні основи формування професійної культури менеджера міжнародного туризму
Нагорний Є.І.
Формування критеріальної бази оцінки і відбору інновацій
Родіна О.В.
Місце логістичних витрат у загальній структурі витрат підприємства
Сазонова Т.О., Шульженко І.В., Хавронюк В.Ю.
Управління конфліктами як важливий елемент організаційної культури сучасної організації
Сотченко Є.В.
Блокчейн-рішення компанії IBM для управління ланцюгами поставок
Супрун С.Д.
Методи оцінки інвестиційних проєктів: особливості практичного використання
Ткачук В.О., Обіход С.В., Зіміна Н.П.
Цифровізація бізнес-процесів підприємства в умовах переходу в діджитал-середовище
Tsviliy Sergiy, Gurova Darya, Bulatov Sergiy
Reserves for reduction of labor capacity of hotel and restaurant product and their effective use in the enterprise personnel management system
Чубукова О.Ю., Пономаренко І.В., Домантович О.П.
Використання Data science для оцінювання ризиків
Шульженко І.В., Запорожченко О.В., Сазонова Т.О.
Удосконалення механізму мотивації персоналу сучасного підприємства
Шумкова В.І., Пономаренко І.В., Пономаренко О.В.
Менеджмент інформаційного забезпечення ліцензування і контролю діяльності закладу охорони здоров’я
Яснолоб І.О., Березницький Є.В., Радіонова Я.В.
Енергоефективність та енергонезалежність як перспективні напрями розвитку інноваційних енергозберігаючих систем

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Паньків Н.М., Пандяк І.Г.
Сучасний стан розвитку готельного господарства Івано-Франківської області

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Демченко О.П., Науменко В.П.
Етапи реалізації фінансових гарантій медичного обслуговування населення України та оцінка їх фінансування
Дорошенко О.Г., Буряк Ю.А.
Побудова матриці ризиків для банківської системи України
Угрин В.В.
Діджиталізація митного контролю в Україні

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гелей Л.О., Банера Н.П., Пилипенко С.М.
Роль внутрішнього аудиту в системі ефективного управління підприємством
Зінкевич А.В.
Світові тенденції здійснення податкового контролю: досвід для України
Коркушко О.Н., Свирида О.В.
Формування фінансової звітності за міжнародними стандартами в умовах пандемії
Воронкова Т.Є., Басова М.К.
Особливості розвитку ринку сільськогосподарської продукції
Ружицький І.Ю.
Моніторинг економічної безпеки України
Білязе О.С.
Концептуальна модель інтеграційних процесів у забезпеченні розвитку національної економіки в умовах глобальних викликів