Випуск 11/2017

 

Титул

 

Зміст


РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Войцещук А.Д.
Залучення кінологічних команд та скануючих систем до процедур митного контролю для попередження ризиків митного простору країни


РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Сардак С.Е., Шмиговська О.Г.
Активізація заходів корпоративної соціальної відповідальності в українському бізнес-середовищі: мотиви, проблеми та напрями
Сержанов В.В.
Координація інститутів розвитку та державних цільових програм як інструментів державної інвестиційної політики
Сорочка С.І.
Моделі стимулювання інвестиційної діяльності
Філяк М.С.
Соціо-географічні фактори стратегічного вибору в розвиткових циклах поселень
Shemayev V.V.
Evaluation of the influence of transport and ICT infrastructure impact on the state economic security in the foreign trade sphere


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Біловодська О.А., Кириченко Т.В., Савченко О.Ю.
Мотивація як детермінанта успішного розвитку трудового потенціалу на промисловому підприємстві
Євтухова С.М.
Стратегічне управління інноваційно-інвестиційними проектами корпоративних підприємств
Закревська Л.М.
Проблеми стандартизації молокопереробних підприємств України в рамках ЄС
Шіковець К.О., Квіта Г.М.
Управління безпекою компанії методами бізнес аналізу
Мельничук О.П.
Аналітичне забезпечення формування витрат підприємства
Фокіна-Мезенцева К.В.
Конкурентоспроможність промислового підприємства: економічні основи її управлінням


РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Дружиніна В.В., Махиня К.В.
Оцінка туристичної привабливості регіонів України з урахуванням добробуту їх населення
Онищук Н.В.
Теоретико-методические основы формирования и развития туристических центров
Шарко М.В., Шмулевич П.В.
Использование синергии в сфере туризма


РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, CОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Тепла М.М.
Доплата до мінімальної заробітної плати: особливості розрахунку та виплати


РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Гарбар Ж.В., Гарбар В.А.
Забезпечення гармонізації діяльності органів регулювання фінансового ринку
Hontar D.D.
Scale measurement of the indicators of bank’s liquidity (on the example of Ukraine)
Стащук О.В., Шевчик Л.А., Примачук Н.С.
Формування місцевих бюджетів в умовах становлення бюджетної децентралізації


РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Кебко В.В.
Еволюція електронного формату представлення звітної інформації
Котковський Р.В.
Управлінський облік: сутнісний та проблематичний аспект
Чудак Л.А.
Причини занепаду фінансового аналізу в сільському господарстві


РОЗДІЛ 8. СТАТИСТИКА
Томашук І.В.
Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі 


РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 
Sukhomlyn L.V., Karlik Y.Y., Uhlava А.О.
Risk management in the implementation of information technology at modern industrial enterprises
Кравчун А.С.
Системніскладовістратегіїполівекторностівінвестиційномусередовищі України


РОЗДІЛ 10. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Россоха В.В.
Відродження українського села на засадах розвитку родових садиб Рецензія на навчальний посібник «Родова садиба: економіка, технології, комунікації, екологія»