Випуск 41/2020

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Даниліна С.О.

Показники концентрації виробництва і капіталу в сучасних умовах
Хмель С.Н., Хмель В.И.
Неэксплуататорский принцип установления величин факторных доходов

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Герасимова В.О., Рєпка К.Р.
Особливості функціонування офшорних фінансових центрів
Чечоткін В.В., Пристемський О.С.
Дослідження економічної науки як запорука сталого розвитку аграрного сектору економіки України

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Гірченко Т.Д., Чмерук Г.Г., Семенюк І.М.
Шляхи модернізації цифрової економіки
Голей Ю.М.
Шляхи стимулювання розвитку виробничої та соціальної інфраструктури в межах децентралізації
Дячек В.В., Гавкалова Н.Л.
Концепція побудови механізму державно-приватного партнерства
Зоря О.П.
Розвиток та регулювання інституту земельно-іпотечного кредитування
Мілінчук О.В., Павлюк В.М.
Стан малого туристичного бізнесу України: роль готельно-ресторанної складової в його розвитку
Паламаренко Я.В.
Концептуальні напрями підвищення ефективності функціонування спиртової промисловості України

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бугріменко Р.М.
Перспективи адаптації маркетингових інноваційних рішень в системі роздрібних торгових підприємств
Двуліт З.П., Шпак Н.О., Побурко О.Я.
Транзитні залізничні перевезення в системі євроінтеграційної політики України
Завербний А.С., Шпак Ю.Н., Побурко О.Я.
Проблеми та перспективи застосування репутаційного менеджменту українськими підприємствами за умов зовнішньоекономічної діяльності
Ігнашкіна Т.Б., Душина Л.М., Москалець Т.А.
Світовий ринок парфумерно-косметичної продукції: сучасні тенденції та перспективи розвитку
Константинова Т.В., Шалений В.А., Бровкіна Ю.О.
Проблеми мотивації персоналу на підприємстві
Кривоберець М.М.
Теоретичні основи управління потенціалом конкурентоспроможності туристичних операторів
Мартинюк О.А.
Інкорпорація технологій управління в контексті динамічного розвитку підприємства
Матвієнко-Біляєва Г.Л.
Логістична система підприємства
Мороз Л.А., Косар Н.С., Кузьо Н.Є.
Маркетингові комунікації локальних продуктових торговельних мереж України
Нездоймінов С.Г., Княжковська Г.О.
Заходи забезпечення ефективності господарської діяльності готельного підприємства
Пістунов І.М., Железнякова К.О.
Оптимізація роздрібних цін
Покровська Н.М.
Фінансовий стан та тенденції розвитку машинобудівної галузі України
Posternak Iryna, Posternak Serhii
CSTC T-PPR: organizational actions to increase power efficiency reconstruction of historical buildings of Odesa under changes
Похильченко О.А.
Методологічні аспекти імплементації S&OP у систему планування підприємств
Смачило В.В., Шуміло О.С., Халіна В.Ю.
Аналіз стану персоналу в сфері будівництва
Соколюк К.Ю., Кручек О.А.
Корпоративна культура та етика спілкування як елемент комунікаційної політики маркетингу в системі електронної торгівлі
Ставська Ю.В.
Формування та реалізація стратегії розвитку підприємств олійно-жирової галузі
Стрій Л.О., Толкачова Г.В., Гаджиєв Е.
Оператори зв'язку України: аналіз стану динаміки розвитку в нових умовах
Хурдей В.Д., Сітенко Н.Ю.
Вендінг як альтернативний канал роздрібної торгівлі
Chaikina Alina
Features of formation of development strategy at construction enterprise
Чевганова В.Я., Прийма Ю.О.
Формування концепції управління персоналом торговельного підприємства в сучасних умовах
Чичуліна К.В.
Рекомендації щодо управління ціновими ризиками аграрних підприємств на товарних біржах
Шевченко М.С., Кириченко Я.В., Кайнара Д.О.
Вплив соціокультурних факторів на політику управління персоналом у транснаціональних корпораціях

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Созанський Л.Й.
Оцінка економіки регіону в контексті його smart-спеціалізації (на прикладі закарпатської області)

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гавадзин Н.О., Мельничук І.В.
Удосконалення інструментарію здійснення функцій екосистемних послуг
Довгунь О.С., Мащак Н.М.
Дослідження стану поводження з побутовими відходами В Україні в контексті сталого розвитку
Марченко О.І., Дзядик Х.В., Сліпородський Е.В.
Побудова ефективної системи переробки сміття в Україні на прикладі Швеції
Oleksiienko Roman, Semakina Diana, Turko Olena
Regulators of sustainable development of infrastructure of transport and logistics systems

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Пєнська І.О.
Сучасний стан надання адміністративних послуг населенню суб’єктами публічної адміністрації

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Булюк В.В.
Аналіз розвитку мережі відокремлених структурних підрозділів банків в Україні та їх вплив на розвиток регіонів
Волощук Р.Є.
Акцизний податок: сутність і визначальні характеристики
Житар М.О.
Оцінка функціонування страхового ринку України в умовах глобалізації
Зленко Н.В.
Оцінка адаптаційного потенціалу суб’єктів підприємництва машинобудівної галузі
Ільчук П.Г., Коць О.О., Кудь А.О.
Модель зміни обсягу капіталу та напрями підвищення рівня капіталізації банківської системи
Маршук Л.М., Любчак І.С.
Фіскальна роль місцевого оподаткування у структурі доходів місцевих бюджетів України
Побоча К.П., Білюк В.А., Гарник М.О.
Сучасні тенденції та проблеми банківського інвестування в Україні
Романовська Ю.А., Гаврилюк О.Р.
Роль страхування в забезпеченні соціальної безпеки
Сисоєнко І.А., Карлюка Д.О.
Оцінка фінансових результатів банківської діяльності

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Кудирко О.М.
Особливості обліку та контролю товарних операцій фармацевтичної галузі в Україні
Томчук О.Ф., Градомська І.О.
Використання методів стратегічного управлінського аналізу під час прийняття управлінських рішень
Томчук О.Ф., Юзвенко О.О.
Організація управлінського аналізу: методика та практика

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Гриценко К.Г.
Аналіз методів оцінки ефективності внутрішньобанківської системи кібербезпеки
Сегеда І.В.
Прогнозування енергозабезпечення регіонів України на основі відновлюваних джерел енергії
Цеслів О.В.
Оптимізація франчайзингового договору в умовах невизначеності