Випуск 67/2022

 


Титул

 

Зміст

 

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Сандугей В.В., Манжула Є.В.
Розвиток інноваційного підприємництва як фактор післявоєнного відновлення економіки України

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Богородицька Г.Є., Петренко І.В., Дядюра А.В.
Зовнішньоторговельні відносини України та Німеччини на сучасному етапі
Geseleva Nataliia, Proniuk Ganna, Yarmolenko Anastasiia
The medium and long-term impact of COVID-19 on global supply chain design
Кицюк І.В., Бояр А.О.
Принципи глобального договору ООН в системі корпоративної соціальної відповідальності: аналіз ефективності українських компаній
Кузнєцова О.О., Ястремська Л.С., Корнієнко І.М.
Економічні механізми стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в є с та Україні
Павлов О.І.
Економічна система України в контексті розвитку міжнародних економічних відносин
Петренко О.І., Гринів Н.Т.
Дослідження світових тенденцій розвитку морських контейнерних перевезень

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Банєва І.О., Величко О.В.
Перспективи післявоєнного відновлення готельно-ресторанної галузі в Україні
Благун І.І., Гриневич Л.В.
Маркетинговий аналіз креативної індустрії в контексті їх впливу на післявоєнний розвиток територій
Бужимська К.О., Царук І.М.
Економіко-психологічні аспекти розвитку підприємництва в сучасних умовах
Бурка В.Й., Підгірна В.Н., Єремія Г.І.
Впровадження сучасних інформаційних технологій в готельних підприємствах України
Корень О.М., Білогур C.Ю.
Фактори активізації розвитку кластерного формату співробітництва у туристичній сфері бізнесу регіону
Манжура О.В.
Етапи та перспективи розвитку валютного ринку в умовах відкритості національної економіки
Михальченко О.А.
Космічний туризм: еволюція розвитку та економіко-правові перспективи
Тєшева Л.В.
Механізм впровадження контролінгу в систему адміністративного менеджменту

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Артюшок В.С.
Ключові напрями управління інноваційним розвитком дошкільного закладу в умовах модернізації освіти
Борисяк О.В.
Перехід до кліматично-нейтральних інновацій підприємств на енергетичному ринку
Боровик М.В., Писаревський І.М., Волкова М.В.
Методичні аспекти оцінки ефективності управління діяльністю вітчизняних підприємств та організацій в умовах невизначеності та ризику
Войченко Т.О., Радченко О.А.
Особливості організації та митного оформлення морських контейнерних перевезень в світовій практиці
Драган О.І., Соломка О.М., Мазник Л.В.
Бренд роботодавця підприємств харчової промисловості
Калюжна Ю.П., Шульга Л.В., Яснолоб І.О.
Основи підприємницької та збутової діяльності у біржовій сфері
Кушнір О.К., Мазур Н.А.
Аналіз беззбитковості підприємницької діяльності в умовах змін
Лущик М.В., Витрикуш П.М.
Сучасні аспекти теоретичних досліджень туристичного ринку
Поліщук О.Б.
Моделювання забезпечення функціонування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою промислового підприємства
Сарай Н.І.
Оптимізація ризик-менеджменту оборотного капіталу торговельного підприємства
Славік Р.В., Лета В.В., Чиняк В.В.
Аналіз динаміки відвідувачів малих та середніх готельних підприємств закарпатської області в кризових умовах
Черноіванова Г.С.
Процедура формування механізму організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною працею на підприємстві
Чорна Н.М.
Винний туризм в Україні: потенціал та тенденції розвитку
Язіна В.А., Вишнікіна О.В., Сабіров О.В.
Сучасні тенденції розвитку товарознавства харчових продуктів

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Лисенко О.А., Якимчук Т.В.
Економіко-математичний аналіз показників гідної праці в контексті регіонального управління
Поліщук А.С.
Теорія та практика формування архітектоніки економічного простору

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Дорогань-Писаренко Л.О., Беркало М.В.
Ефективність використання земельних ресурсів у сільському господарстві: теоретичні засади

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Ороховська Л.А., Сібрук В.Л., Сібрук А.В.
Специфіка соціально-ринкових комунікацій у сфері інфлюенс-маркетингу
Тертична Л.І., Поліщук Д.В.
Застосування коучинг-технологій в розвитку трудового потенціалу підприємства

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Римар О.Г.
Боргова політика України в умовах воєнного стану
Темчишина Ю.Л.
Теоретико-методологічні аспекти вдосконалення податкового адміністрування в Україні
Чубка О.М., Скоропад І.С.
Специфіка участі банків у програмі “Доступні кредити 5-7-9” в умовах війни

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Абубекерова А.З.
Методологія організації обліку відтворення основних засобів на підприємстві
Єрмолаєва М.В., Тютюнник С.В., Дугар Т.Є.
Надзвичайні витрати: відображення в обліку та звітності
Лега О.В., Яловега Л.В.,Прийдак Т.Б.
Податкові ризики як елемент податкової політики підприємств
Онищенко В.Є., Сінчура В.А.
Облік і аналіз дебіторської заборгованості виробничого підприємства

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Kosovan Oleksandr
Fozzy group Hack4Retail competition overview: results, findings, and conclusions