Випуск 40/2020

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Овсак О.П., Ліскович Н.Ю., Назаренко О.П.

Україна на шляху лібералізації авіаційного простору
Січка І.І.
Головні міжнародні логістичні компанії у сфері готельно-ресторанного бізнесу
Чепеленко А.М.
Економічна безпека в контексті глобалізаційних викликів та загроз

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Андрусів У.Я.
Соціальна інфраструктура України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
Бержанір А.Л.
Інституційне становлення соціально відповідального бізнесу в Україні
Бержанір І.А., Ящук Т.А.
фінансове забезпечення підготовки фахівців закладами вищої освіти в Україні
Бойко Л.М., Чевганова В.Я., Ляшенко А.В.
Рівень життя як складник розвитку людського капіталу сільських поселень: євроінтеграційний аспект
Бохонко І.В., Жигало І.І., Слободюк А.
Інвестиційна привабливість України в умовах ринкового господарювання
Вараксіна О.В., Гедерім К.О., Золотих Я.Я.
Стратегічне управління підприємством як необхідна умова забезпечення продовольчої безпеки національної економіки
Венгер В.В.
Роль держави у розвитку металургійної галузі: світовий та вітчизняний досвід
Єрмак С.О.
Стан українського ринку молока та молочних продуктів та його антикризове регулювання в умовах глобалізації
Зіброва О.В.
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник забезпечення соціальної безпеки населення
Зомчак Л.М., Ракова А.С.
«Брідж»-модель квартального прогнозу ВВП України
Зоря О.П., Зоря С.П., Салогуб І.І.
Формування організаційно-економічного механізму державного регулювання системи аграрного кредитування
Карпенко А.В., Будицька Ю.О.
Конкурентоспроможність інноваційного потенціалу України під впливом глобалізаційних процесів
Кундєєва Г.О.
Державне регулювання агропродовольчого ринку: підтримка споживача
Леонова С.В., Барвінська Х.Б.
Ідентифікація та оцінювання перспектив сталого розвитку автотранспортної системи України
Процюк Н.Ю.
Управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств агропродовольчої сфери у напрямі формування їхнього конкурентного потенціалу
Чорна Н.М., Мартинова Л.Б.
Брендинг як інструмент підвищення туристичної привабливості території (на матеріалах м. Вінниці)

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Астахова І.Е., Григорова А.О.
Особливості стратегій та заходів екомаркетингу
Баранов С.М.
Міжнародний досвід та особливості функціонування приватних військових компаній: ретроспективний аналіз
Боковець В.В., Крутінь Я.В., Шахнюк А.І.
Сучасні підходи до оптимізації конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
Васюта В.Б.
Формування ефективного мотиваційного механізму на підприємстві
Velychko Volodymyr, Grytskov Evgen, Zubarev Dmitriy
Application of methods of economic and mathematical modeling in the system of stakeholder relations and the formation and implementation of social corporate responsibility of construction enterprises
Власюк С. А., Бондаренко Н.В., Ролінський О. В.
Теоретичні аспекти оцінки ефективності організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформуваннями
Volkova Nelia, Zagrebelna Irina
Methods of estimation of development capacity of processing enterprises and peculiarities of their application
Гаєвська Л.М.
Напрями вдосконалення оперативно-виробничого планування на підприємствах із серійним типом виробництва
Головко О.Г., Кушнір А.Е.
Перспективи використання фінансового контролінгу на підприємстві
Гудзь О.І., Мусійовська О.Б.
Дослідження основних положень брендингу у контексті маркетингової діяльності підприємства
Дейнега І.О., Язвінська Т.В.
Конкурентноздатність підприємства: визначення суті та впливу факторів
Драган О.І.
Науково-практичний підхід до оцінювання економічної безпеки закладу вищої освіти
Дячков Д.В., Ткачова (Нетеса) І.В.
Маркетингово-орієнтований підхід до управління підприємствами спортивно-оздоровчих послуг
Жосан Г.В., Кириченко Н.В.
Розроблення комплексної системи оцінки ефективності цінової політики підприємства роздрібної торгівлі
Зось-Кіор М.В., Ільїн В.Ю., Жмурко І.О.
Управління стратегією підвищення ефективності діяльності аграрного підприємства
Ілляшенко К.В.
Перспективи застосування технології блокчейн в бухгалтерському обліку
Ілляшенко Н.С.
Засади функціонування механізму управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислового підприємства
Кадол Л.В.
Особливості оплати праці будівельних робіт
Кліпкова О.І.
Аспекти формування корпоративної культури у банківському секторі України
Клочко Т.А.
Економічна стійкість підприємств: теоретичні аспекти
Кондратьєв Б.О., Єршова Н.Ю.
Інформаційне забезпечення управління сталим розвитком підприємства як актуальний напрям сучасних наукових досліджень
Константинова Т.В., Савченко Т.В.
Особливості управління малим бізнесом в Україні
Корпан О.С., Гук О.П.
Якість торговельного обслуговування населення: поняття, особливості та процес оцінювання
Лазоренко Т.В., Федун В.В.
Реалізація стратегії диверсифікації як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємства
Мандюк Н.Л., Масюк Ю.О.
Маркетингове управління та формування конкурентних переваг готельно-ресторанних підприємств
Мащак Н.М., Гикава А.В.
Логістичні аспекти управління промисловими відходами на підприємствах
Могильна Л.М.
Визначення проблемних питань щодо управління сільськогосподарським підприємством під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Муштай В.А.
Оцінка маркетингової інформації та її трансформація у маркетингову програму підприємства
Нікітенко К.С.
Основні напрями удосконалення організації управлінської праці на аграрному підприємстві
Пермінова С.О.
Патентна стратегія компанії-новатора в контексті подовження інноваційної монополії на ринку
Селюченко Н.Є.
Оцінювання тренду економічної діяльності підприємства як складника його сталого розвитку
Тарасюк Г.М., Лагута Я.М., Рудковська Н.Г.
Зовнішня форма реалізації корпоративної соціальної відповідальності компаній: суть та напрями
Ткаченко В.В., Харченко Т.М.
Інформаційне забезпечення використання природних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами як складова соціальної відповідальності
Фёдорова В.А.
Контроль уровня имиджа предприятия
Хромушина Л.А.
Інноваційність та формування інноваційної стратегії підприємств
Чубук Л.П.
Лізинг комерційної нерухомості: аналіз економічної ефективності
Шкварук Д.Г., Мазур В.Г.
Управління персоналом підприємства як напрям підвищення прибутку
Шквиря Н.О.
Теоретичні основи стратегічного маркетингу підприємства

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бець М.Т., Ягольник С.Г.
Призначення підприємницького університету у розрізі стратегічного планування регіонального розвитку на прикладі львівської області
Лотиш О.Я., Бригадир Б.В.
Вплив освітньої складової на розвиток людського капіталу в Україні

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Косар Н.С., Яричевська Я.І.
Заходи екологічного маркетингу в діяльності органів місцевого самоврядування
Удовиця О.Ф.
Шляхи удосконалення економічного механізму природокористування в Україні
Шпакова Г.В., Shpakova Наnna
Механізми формування портфеля перспективних біосферосумісних технологій у будівництві

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Чопко Н.С., Вівчар М.О., Смолій М.В.
Стратегічний аналіз рівня залученості та лояльності персоналу в організації

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Зозуля Д.С.
Державна боргова політика України: виклики сучасного етапу
Малиновська Ю.Б.
Імплементація зарубіжного досвіду фінансового планування в діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки України
Мордань Є.Ю., Малиш Д.О., Рябуха А.Ю.
Теоретичні основи системи управління прибутком підприємства
Рудь І.Ю., Лазаренко В.О., Новак К.С.
Аналіз грошового ринку України
Сергєєва О.С., Бєгматов Р.Б.
Ключові чинники впливу на бізнес-планування в банках України в умовах невизначеності
Слатвінська М.О.
Науково-методичний підхід до оцінки ефективності функціонування фіскальної системи
Соломіна Г.В., Махницький О.В., Гавриш О.С.
Трансформаційні зміни фінансового ринку
Ткачик Ф.П., Дмитрів В.І.
Адміністрування майнових податків в українській та світовій фіскальній практиці
Фрунза С.А., Гаврилова Н.В.
Особливості формування та використання місцевих бюджетів в Україні та в інших країнах світу

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Безкоровайна Л. В.
Особливості використання та обліку спеціального одягу за національними і міжнародними стандартами
Волошина-Сідей В.В.
Бухгалтерські та податкові аспекти представницьких витрат підприємства
Гнатишин Л.Б., Прокопишин О.С., Поверляк Т.І.
Валоризація аграрної продукції в системі бухгалтерського обліку фермерських господарств
Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С.
Маркетинговий супровід комерціалізації інноваційної продукції підприємств
Островерха Р.Е.
Принципи організації бухгалтерського обліку: передумови та напрямки розвитку
Фоміна О.В., Семеніхін М.В.
Поняття розрахункових операцій та практика їх застосування на підприємствах електронної комерції

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Аверкина М.Ф., Гурко А.В.
Економічне зростання країни: фактори й особливості
Аверкина М.Ф., Шмигельський Ю.В.
Моделювання прибутковості підприємств аграрного сектору
Лобода О.М.
Побудова математичної моделі виробничих функцій у тваринництві з метою оцінки функціонування аграрного підприємства
Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О., Максимов О.С.
Оптимізація ланцюгів поставок на підприємстві з використанням сучасних програмних продуктів
Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Мельник І.С.
Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва
Фісуненко П.А.
Розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств з використанням концепції фреймів
Бєлялов Т.Е.
Модель підприємницької діяльностів освітньому процесі закладів вищої освіти