Випуск 53/2021

 


Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Дяченко О.Ф., Кириченко О.М., Попова Ю.М.
Аналіз зарубіжного досвіду управління логістичною діяльністю підприємств

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Годнюк І.В., Кушнір Л.А.
Ринковий обіг землі: проблеми і шляхи вирішення
Зоря О.П., Бардіна Т.О., Радіонова Я.В.
Інноваційний розвиток аграрного виробництва як стратегічний напрям забезпечення інвестиційної привабливості сільських територій
Shaposhnykov Kostiantyn
Problems of formation of investment potential of the national economy

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Боковець В.В., Корж Н.В., Давидюк Л.П.
Крос-культурні аспекти поведінки у міжнародному бізнесі
Волкова Н.А., Кравець Д.Д.
Аналітична оцінка фінансових активів підприємств
Корольов Д.С.
Оптимізація рольової структури управлінської команди як передумова забезпечення її результативності
Луценко І.С.
Замкнені ланцюги поставок в умовах циркулярної економіки: ефективне управління запасами
Ляліна Н.С., Матвієнко-Біляєва Г.Л., Панчук А.С.
Сучасний бізнес в україні: проблеми та перспективи розвитку
Малюга Л.М., Загороднюк О.В., Терещук Н.В.
Формування цінової політики готельних підприємств
Овсієнко Н.В.
Дослідження рівня лояльності споживачів у стратегічній діяльності на прикладі ПрАТ «Отіс»
Овсянюк-Бердадіна О.Ф.
Управлінські підходи до оптимізації логістики постачання
Пішенін І.К.
Особливості впровадження цифрових інформаційних систем транспортної логістики
Полторацька А.О.
Талант-менеджмент як ключовий чинник розвитку сучасної організації
Ремезь Ю.Б.
Роль соціально відповідального маркетингу в діяльності підприємства
Селезньова Г.О.
Формування конкурентного потенціалу підприємства
Турчіна С.Г., Дашутіна Л.О.
Управління ефективністю діяльності підприємств малого бізнесу

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Бойчук Н.Я., Коцюбайло М.Р.
«Зeлeна» eнeргeтика: особливості та пeрспeктиви розвитку в Україні

 

РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Хитра О.В.
Синергетична роль рекреаційних циклів у відтворенні людського капіталу та розвитку туристичної сфери в умовах соціально орієнтованої економіки
Янковська В.А., Талдаєв В.С.
Мотивація медичного персоналу як основна функція менеджменту закладу охорони здоров’я

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Бугель Ю.В.
Фіскальна функція митної політики як важливий складник забезпечення ефективності формування її механізму
Прутська О.О.
Публічні фінанси України в умовах пандемії Covid-19
Рисін В.В., Антощук І.А.
Вплив неформальної зайнятості на формування доходів державного бюджету в Україні
Солодовнік О.О., Докуніна К.І.
Оцінка кредитоспроможності позичальника: аналіз основних підходів
Шевченко Н.В., Огірко О.І.
Напрями забезпечення лістингу цінних паперів на вітчизняному фондовому ринку
Ярошевич Н.Б., Якимів А.І., Чубка О.М.
Бюджетне інвестування на місцевому рівні

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Височан О.С., Фок Ю.Р.
Сучасні тенденції досліджень проблематики обліку, аналізу та аудиту основних засобів суб’єктів державного сектору економіки у роботах вітчизняних науковців
Головай Н.М., Сисоєва І.М.
Місце бухгалтерського обліку в управлінні діяльністю підприємства
Романькова О.М., Глущенко І.А.
Аналіз структури та динаміки витрат у навчально-методичному центрі культури
Сіренко О.В.
Податкові правопорушення: сутність та класифікаційні ознаки

 

РОЗДІЛ 8. СТАТИСТИКА
Бабаєв В.Ю., Тюріна Д.М.
Економіко-статистичний аналіз безробіття в Україні

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Мороз О.В., Латишев К.О., Герасимчук В.В.
Сучасна інфраструктура комунікаційних технологій у бізнес-середовищі: моделювання методу «живої міграції»
Шевченко О.М., Щербініна С.А.
Використання методів оцінки економічних ризиків для прийняття рішень щодо інвестування
Ружицький І.Ю.
Механізм реалізації стратегії забезпечення економічної безпеки національного господарства