Випуск 70/2023

 


Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Кадол О.М., Кадол Л.В.
Висотні архітектурні будівлі в історії цивілізації та їх економічне значення

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Македон В.В., Волошко Н.О.
Вплив транснаціональних корпорацій на реалізацію цілей сталого розвитку

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Білецький І.В.
Державне регулювання будівництва житлової нерухомості в Україні
Клєвцєвич Н.А.
Циркулярна економіка: концептуальні особливості, перешкоди впровадження в Україні
Стрій Л.О., Чукурна О.П., Бондаренко О.М.
Віртуальний маркетинг в комунікаціях
Shaposhnykov Kostiantyn
Post-war recovery of the national economy: the institutional environment of digital business
Яворська А.Ф.
Особливості спеціалізації у системі глобального ринку морської торгівлі

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Андріїв Н.М.
Застосування холістичного підходу в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства
Бєлова Т.Г., Дунін М.Є.
Оцінювання діяльності підприємства на засадах холістичного маркетингу
Бортнік С.М., Вознюк Ю.С.
Особливості розвитку та мотивація підприємництва в умовах військового стану
Бутенко Т.В.
Формування системи управлінського обліку інвестиційної діяльності підприємства
Гавриш Г.О., Фрунза С.А.
Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства: теоретичні аспекти
Гадецька З.М., Гунько В.В.
Створення системи рекрутингу ІТ-персоналу
Драган О.І., Рудова А.Я.
Удосконалення системи стрес менеджменту підприємства у невизначених умовах
Дядик Т.В., Даниленко В.І.
Стратегії та тактики психології маркетингової цінової політики
Дячков Д.В., Плескач О.Ю., Бурик В.В.
Сутність поняття сучасного цифрового маркетингу та його етимологічних особливостей
Євтушенко В.А., Мангушев Д.В., Більовский А.Ю.
Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств
Каламан О.Б., Дишкантюк О.В., Власюк К.В.
Формування ефективних комунікацій на підприємствах індустрії гостинності як механізм підвищення якості управління персоналом
Сень О.В., Коваленко М.В., Книш В.В.
Розвиток кадрового потенціалу підприємства в сучасних умовах: теоретичні та практичні аспекти
Сильчук Т.А., Пушка О.С., Золотарева Е.
Шляхи оптимізації роботи закладів готельного та ресторанного господарства
Троян В.І.
Стратегії управління фінансовим потенціалом підприємства задля підвищення інвестиційної привабливості підприємства
Чайкіна А.О.
Особливості адміністрування антикризових заходів на підприємстві в сучасних умовах господарювання
Шіковець К.О., Квіта Г.М., Соляр Б.В.
Системно-ситуаційне моделювання цілі сталого розвитку «доступна та чиста енергія»

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бєлобородова М.В., Юрчишина Л.І.
Сучасні бізнес-комунікації та міжнародний етикет в сфері обслуговування

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Лисак В.Ю., Олійник Н.Ю.
Аналіз механізму стимулювання та методів мотивації людського капіталу
Прокопович-Павлюк І.В.
Жінки на ринку праці України: статистична оцінка та можливості

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Бормотова М.В., Машошина Т.В., Тройнікова О.М.
Дослідження сучасного стану ринку житлової нерухомості в Україні
Катаєва С.Б., Ліжанська Г.Д., Мельничук Р.А.
Адаптаційна модель управління кредитним ризиком відносно ціни кредитних ресурсів
Федишин М.П., Чеботар О.С.
Фінансова стійкість комерційного банку як необхідна умова його ефективного функціонування
Шульга О.А.
Стратегія забезпечення фінансової безпеки банківської установи та сучасні аспекти її діагностики

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Єремян О.М.
Обліково-аналітичне забезпечення управління орендними відносинами на підприємствах АПК
Одношевна О.О., Чернецька О.В., Губарик О.М.
Основні засади та особливості складання і подання звітності підприємства через електронну платформу
Сулима М.О., Смірнов Д.Р.
Облік основних засобів підприємства в умовах воєнного стану

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Івченко І.Ю., Лінгур Л.М., Івченко О.І.
Прогнозування часових рядів соціальних мереж на основі нейромережевого підходу

 

РОЗДІЛ 10. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕС-ОСВІТИ
Степанов В.Ю., Якименко-Терещенко Н.В., Чайка Т.Ю.
Теорія і практика міждисциплінарного підходу до екскурсійної діяльності

 

РОЗДІЛ 11. ТУРИЗМ
Діденко А.В., Кравець О.В.
Стан розвитку оздоровчого туризму в Україні
Фалько Є.А., Матейчук В.В.
Перспективи використання об`єктів культурної спадщини у розвитку міжнародного туризму