Випуск 48/2020


Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Грицина Л.А., Харун О.А.

Навчання впродовж життя як елемент глобальної економіки знань
Derenko Valeriia, Yakubovskiy Sergey
Development of financial systems of southern Europe countries after the debt crisis
Дугієнко Н.О., Яцук Г.С.
ТНК в Україні: діяльність та вплив на економіку
Дунська А.Р., Стоян С.С.
Трансформація світової економіки під впливом пандемії COVID-19
Євтушенко В.А., Рахман М.С., Сіладі К.Б.
Особливості механізмів активізування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Ковбич Т.К.
Потенційні переваги та недоліки процесів діджиталізації
Новаківський І.І., Ярмола К.М.
Тренди, які змінять логістику в новому десятилітті
Oriekhova Alvina, Zhu Huijing
Features of the construction and functioning of the e-government system in the Chinese province of Zhejiang
Ставицька А.В., Перетятько А.І.
Функціонування транснаціональних компаній в Україні та світі

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Вислободська Г.П.
Парадигма розвитку туристичного ринку України
Єгорова-Гудкова Т.І., Островська Д.М.
Деякі аспекти розвитку внутрішнього ринку: вплив на протидію кризи в Україні
Капліна А.І.
Державне регулювання та економічна політика в агросфері
Солодкий М.О., Яворська В.О.
Економічна сутність аналізу біржового ринку
Федоришина Л.М.
Попереднє інформування як форма інформаційного забезпечення діяльності митних адміністрацій
Шуляр Н.М., Панасюк І.В.
Стратегічний розвиток авіаційної галузі України в конкурентному середовищі

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Huang Xiang, Halynska Anhelina
Strengthening the human resource management and improving the enterprise competitiveness
Liu Tiancai, Halynska Anhelina
Improving of cost management at enterprise
Бондаренко С.М., Герасименко К.М.
Аналіз тенденцій розвитку ринку розваг та відпочинку
Боровік Л.В.
Державний механізм економічної безпеки формування інвестиційного потенціалу аграрного підприємства
Бреус С.В., Шусть Т.А.
Основні аспекти управління конкурентними перевагами організації
Вареник І.В., Осадча Н.М., Щасна М.А.
Інтелектуальний капітал – запорука успішного розвитку господарської діяльності
Гаркавий В.В.
Особливості управління нововведеннями на сучасному етапі розвитку економіки
Дем’яненко Н.В., Дмитренко А.О., Мушта Б.П.
Agtech-стартапи у сфері маркетингу та збуту
Завербний А.С., Ільницький В.С.
Scrum як можливість побудови гнучкої організаційної структури управління компаніями під час виробництва технологічних продуктів
Заставнюк Л.І., Завадська Р.О.
Реверсивне наставництво як ефективний управлінський інструмент підвищення кваліфікації та адаптації персоналу в сучасних організаціях
Калюжна Ю.В., Рєпка К.Р.
Управління внутрішнім та зовнішнім кадровим потенціалом організації
Квіта Г.М., Шіковець К.О., Дикий В.С.
Економіко-математичне моделювання інвестиційної привабливості підприємства
Климчук К.М., Сильчук Т.А.
Сучасні інновації в готельній індустрії
Коптєва О.В.
Оптимізація інформаційних потоків у системі податкового планування сільськогосподарських підприємств-суб’єктів інноваційної діяльності
Лизанець А.Г., Фількіна Б.І.
Управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу на основі диверсифікації та стартап-проєктів
Мащак Н.М., Грицик А.Р.
Оптимізація товарного асортименту підприємства в контексті мінімізації ресурсоспоживання
Мельник С.І.
Формування організаційного забезпечення управління фінансовою безпекою промислових підприємств
Павлик А.Й., Могильська В.В.
Методика оцінювання вартості бренду (на прикладі ПРАТ «Тернопільський молокозавод»)
Семенова Т.В., Балаш Д.Р.
Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу металургійних підприємств
Устіловська А.С., Кулієвич М.Я.
Сучасні проблеми управління персоналом на вітчизняних підприємствах
Хоменко М.М., Дорожкіна Г.М.
Організаційне проєктування комплексної підготовки виробництва з використанням системного аналізу
Chaikina Alina, Revina Mariia
Logistics approach to energy efficiency management
Шацька З.Я., Когут А.Л.
Особливості інтеграційних процесів на вітчизняних підприємствах

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Камбур О.Л., Ракицька С.О.
Просторовий розвиток міста і формування урбаністичної культури
Ярьоменко С.Г., Шикіна О.В., Нєчева Н.В.
Позиціонування одеської області на ринку готельних послуг України

 

РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Водянка Л.Д., Козак В.С., Шелюжак І.Г.
Порівняльний аналіз ринку управлінського консалтингу в європейських країнах та Україні
Лубкей Н.П., Письменна Т.В.
Концептуальні підходи до формування системи державних соціальних гарантій
Романов А.Д.
Ключові аспекти розвитку ринку праці в нових економічних умовах: досвід Європи та України
Яковенко В.Г., Горобець Д.В.
Шляхи підвищення ефективності управління персоналом підприємств малого та середнього бізнесу за рахунок заходів мотивації

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Костюк В.А., Файчук О.В., Цицюра В.В.
Факторний аналіз прибутку комерційного банку
Пігуль Н.Г., Дехтяр Н.А., Пігуль Є.І.
Теоретичні засади управління капіталом підприємства
Юдіна С.В., Павленко І.В., Дробот А.С.
Класифікація грошових потоків та їх вплив на фінансову стійкість підприємства
Ярмак О.В., Меженський М.Ю.
Прогнозування фінансової стійкості підприємства

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Кудирко О.М., Дячук М.В.
Виплати працівникам за національними та міжнародними обліковими стандартами
Орєхова А.І., Гольченко Л.В.
Організація та методика аудиту необоротних активів: принципи та послідовність перевірки
Polova Tetiana, Inshyna Inna
Problems of analytical support of goods sale
Таращенко Н.А.
Професійна підготовка та роль бухгалтера в забезпеченні економічної безпеки
Тесак О.В., Барановська С.П.
Формування облікової політики підприємства в системі управлінського обліку

 

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Шалева О.І., Шульга І.В.
Вплив цифрових технологій на формування бізнес-процесів підприємств харчової промисловості