Випуск 43/2020

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Брензович К.С., Майборода Ю.О.

Вплив національних ТНК на формування позицій США на світових ринках
Деркач Т.В., Цевух Ю.О., Якубовський С.О.
Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на економічний розвиток країн центральної та Східної Європи
Коржилов Л.І.
Система транспорту в туризмі. Ключові елементи та їх проблематика
Михайленко О.В., Погреда І.І., Ярошенко В.В.
Побудова механізму залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій
Руда М.В., Ільницький В.С.
Свідоме споживання як основний фактор розвитку економіки спільної участі
Тохтамиш Т.О., Ягольницький О.А.
Аналіз сегментів fintech-компаній у світі
Ярмак О.В., Черняєва А.О.
Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі та глобалізації

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Білик В.В.
Сучасні тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел
Бондаревська К.В., Дробот А.С.
Міжнародна міграція в контексті забезпечення соціальної безпеки
Вершиніна Д.М.
Сучасний стан та аналіз трансформаційних процесів у будівельній галузі України
Кондукоцова Н.В.
Актуальні напрями та методи фінансового управління розвитком реального сектору економіки
Кустріч Л.О.
Підвищення технологічної ефективності сільськогосподарської галузі: регіональний аспект
Мельник А.О., Мамчур А.Г.
Фактори впливу на зовнішньоекономічну діяльність туристичних підприємств
Nikitina Alina, Tskhovrebova Yelizaveta
Work migration of the labour force: problems and ways of solving emigration in Ukraine
Партин Г.О., Гоменюк В.В.
Оподаткування діяльності підприємств цифрової економіки: зарубіжний досвід та можливості запровадження в Україні
Радченко О.П., Карадобрі Т.В.
Перспективи розвитку експортного потенціалу аграрної сфери України
Shaposhnykov Kostiantyn, Holovko Oleh, Raicheva Larisa
Innovative development of national economy: cluster approach
Шумська Г.М.
Теоретичні аспекти забезпечення дієвої інноваційної діяльності органами публічної влади як основи розвитку національної економіки
Яковенко О.В.
Завдання митних органів у контексті забезпечення розвитку держави

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Aldoshyna Mariya, Stryzhak Olena
Relationship marketing in tourism
Борисюк І.О., Сімкова Т.О.
Формування системи управління ресурсним потенціалом транспортного підприємства
Борщ В.І., Гончар Г.С.
Синергізм як запорука формування ефективної управлінської команди
Буняк Н.М.
Особливості бренд-орієнтованого управління сучасним підприємством
Гвоздь М.Я., Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я.
Краудфандинг як інструмент залучення коштів для фінансування стартап-проєктів: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду
Геліч Н.В., Мельничук С.О., Малютенко В.С.
Вплив банківської системи на економічний розвиток країни (на прикладі ПАТ АБ «Укргазбанк»)
Дем’яненко Н.В., Галич О.А., Яснолоб І.О.
Роздрібна книжкова торгівля як особливий вид підприємства
Джгуташвілі Н.М.
Сутність та особливості сервісного продукту готелю
Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О.
Особливості фінансового забезпечення вітчизняних підприємств лісового господарства
Зеліч В.В., Сойма С.Ю., Криса В.В.
Роль і значення комплексу інструментів маркетингових комунікацій та їх вплив на діяльність підприємства
Каличева Н.Є.
Сучасні аспекти управління ризикоутворюючими чинниками комерційної діяльності підприємств залізничного транспорту
Квілінський О.С.
Обґрунтування додаткових функцій персоналу як вдосконалення організаційного забезпечення управління розвитком промислового підприємства
Крикун О.О., Рибалка А.С.
Удосконалення системи оцінки персоналу підприємства
Кулько-Лабинцева І.В.
Фінансові та правові аспекти трансферу технологій в Україні
Леонова Ю.О., Бондар А.С.
Управління ринком спортивно-оздоровчих послуг: проблеми та особливості
Літинська В.А., Ільніцька А.І., Стринада І.М.
Роль конфліктів у діловому спілкуванні
Лозовський О.М.
HR-брендинг – формування іміджу підприємства
Ляліна Н.С., Матвієнко-Біляєва Г.Л., Панчук А.С.
Теоретичні основи логістичного управління запасами підприємства
Метлушко О.В., Стечишин Т.Б.
Застосування технологій бюджетування бізнес-процесів в банку
Мороз О.В., Герасимчук В.В.
Маркетингова оцінка закладів громадського харчування
Новаківський І.І., Злидник Ю.О.
Розвиток дистанційного менеджменту як ключова умова успіху для сучасних підприємств
Новик І.В.
Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки підприємства в Україні
Овдій О.В., Меляницька М.А.
Інформаційна підтримка процесу прийняття управлінських рішень
Побережна З.М.
Конкурентні переваги основних видів бізнес-моделей авіаційних підприємств
Попик О.В.
Контроверсійність ризик-орієнтованого підходу в управлінні бізнес-процесами
Приходько Д.О., Вельможна Ю.Л.
Оцінка ринкового позиціонування аптечного підприємства роздрібної торгівлі
Романова Л.В., Коломієць О.Ф., Могилевська О.Ю.
Сучасні підходи до формування комплексу просування телекомунікаційних послуг
Ryasnyanska Alona, Kostanian Marine
Features of formation of competitiveness of the enterprises specializing in the production of bread and bakery products
Синиціна Ю.П., Квасова Л.С., Чебанова М.О.
Дослідження кризових ситуацій під час пандемії на прикладі організацій малого бізнесу
Скочиляс С.М.
Концептуальні засади організаційного механізму управлінської діяльності підприємства
Смірная С.М.
Соціально-економічна безпека підприємства у світлі концепції сталого розвитку
Сохецька А.В.
Концептуальні проблеми логістичного управління в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства
Стрій Л.О., Захарченко Л.А., Толкачова Г.В.
Економіко-кібернетичний підхід до дослідження системи управління інформаційними процесами
Тертичний О.О., Хлопоніна-Гнатенко О.І.
Особливості управління персоналом: фрілансери та віддалені робітники
Чижишин О.І.
BSCМ-контролінг підприємств
Шаповал А.С., Буга Н.Ю.
Маркетингові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства
Шпак Н.О., Будинський Р.З.
Вітчизняний та іноземний досвід управління бізнес-проєктами підприємств
Шульженко І.В.
Особливості креативного лідерства

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Гнатенко М.К.
Теоретичні засади інвестиційно-стратегічного планування розвитку територій у контексті їхньої податкоспроможності
Лисенко І.В.
Моніторинг впливу регіональних інноваційних кластерів на якість вищої освіти
Підвальна О.Г.
Інноваційні напрями розвитку сільського туризму у структурі регіональних туристичних систем
Щьокіна Є.Ю., Балабан Л.Ю., Мартиненко К.А.
Сучасні технології управління людськими ресурсами

 

РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Щьокіна Є.Ю., Черна І.І.
Кадрова політика як інструмент управління людськими ресурсами
Щьокіна Є.Ю., Задорожнюк Н.О., Білоусова І.А.
Система управління талантами в сучасних організаціях

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Бонецький О.О., Желізняк Р.Й., Кащишин В.М.
Фактори погіршення платіжного балансу України у 2019 році та шляхи їх подолання
Демчишак Н.Б., Антосюк В.І.
Краудсорсинг та пітчинг інноваційних проєктів у сучасному бізнесі
Zelenskiy Andrіі, Zelenskiy Viktor
Organizational and financial aspects of the formation of the common agricultural policy of the European Union
Міщенко В.А., Другова О.С., Домніна І.І.
Методичний інструментарій фінансового контролінгу в антикризовому управління підприємством
Онищенко Ю.І., Іванов М.В.
Портфельні інвестиції як основа формування інвестиційної бізнес-моделі банків в Україні
Оскома О.В., Терентьєва М.С., Легка А.Д.
Сучасний стан страхового ринку України
Пожар Є.П.
Аналіз фінансових ризиків та методи їх нейтралізації на підприємстві
Семенча І.Є., Уаба А.Е.
Аналіз сучасного стану мeдичнoгo стрaxувaння в Укрaїнi
Сергєєва О.С.
Оцінка діяльності банків на ринку банківських металів в Україні
Яришко О.В., Фатюха В.В., Ткаченко Є.Ю.
Особливості функціонування моделі медичного страхування в Польщі

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Адамська І.Є.
Методика обліку креації вартості підприємств житлового будівництва
Лега О.В., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б.
Instagram-торгівля: організаційні аспекти, облік, оподаткування
Майстер Л.А.
Альтернативні підходи щодо компонентного обліку основних засобів в умовах провадження змін
Мезенцева Н.М., Сорокіна Ю.Є., Скалецька О.А.
Методи формування звітності обліку паливно-енергетичних ресурсів
Нездойминога О.Є., Красота О.Г.
Бухгалтерський облік та управління загальновиробничими витратами підприємства
Петренко Н.І., Левченко О.Ф., Магнушевська Т.М.
Внутрішній контроль у туристичній індустрії: фактори, що впливають на його організацію
Розіт Т.В., Слюніна Т.Л.
Особливості обліку та аудиту в медичній сфері
Скрипник Н.В., Скрипник М.Є., Рилєєв С.В.
Класифікація викривлень фінансової інформації у звітності та їх передумови
Сьомченко В.В., Калінчук В.В.
Особливості організації системи внутрішнього контролю біологічних активів
Чернікова І.Б., Полулях А.М.
Проблемні аспекти організації обліку доходів і витрат

 

РОЗДІЛ 8. СТАТИСТИКА
Сьомченко В.В., Зачепило Д.А.
Аналіз інвестиційної діяльності України з країнами ЄС

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Шевченко О.М., Щербініна С.А.
Застосування адаптивних методів прогнозування для планування діяльності малого підприємства
Трохимець О.І.
Менеджмент агропродовольчої сфери України вконтексті ресурсозбереження

Sidelnyk Nataliia
Theoretical aspects of key trends in the development of the insurance market of Ukraine

 

 

РОЗДІЛ 10. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Сумець О.М.
Рецензія на монографію Кучера А.В. “Sustainable soil management in the formation of competitiveness of agricultural enterprises”