Випуск 51/2021

 


Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Краус Н.М., Краус К.М., Манжура О.В.
Навчання цифровому підприємництву в умовах віртуальної мобільності: завдання, методи, переваги

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бестужева С.В., Шевченко В.В.
Розвиток системи нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України: теоретико-прикладний аспект
Kachanovska Maryna, Yakubovskiy Sergey, Kopych Roman
Impact of migration processes on the economies of Western Europe
Рахман М.С., Сівакова О.А.
Нові реалії комунікаційної політики в умовах пандемії
Родіонова Т.А., Шишкіна В.І., Якубовський С.О.
Вплив корпоративної соціальної відповідальності на розвиток сучасних ТНК

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Дишкантюк О.В., Потьомкін Л.М., Орлов М.С.
Круїзний бізнес у системі індустрії гостинності
Залужний А.Л.
Феномен прос’юмеризму у контексті характеристики основних його різновидів
Зварич І.Т., Зварич О.І.
Формування інфрастуктурних чинників соціально-економічного та культурного розвитку регіону
Ковальова О.М., Ралкова К.С.
Сучасний стан та проблеми галузі сільського господарства України
Старченко Г.В.
Семантична архітектоніка проєктно-орієнтованого управління інноваційним розвитком національної економіки
Тищенко С.В., Чернишова Т.М., Осіпчук А.С.
Туризм як засіб психологічної та соціальної підтримки груп ризику та людей з особливими потребами

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бабчинська О.І.
Механізм управління розвитком персоналу на інноваційно активних підприємствах
Бергер А.Д., Борисенко Л.О.
Наслідки пандемії COVID-19 для розвитку країни та системи підприємництва
Бондаренко С.М., Бодько Є.С., Кравченко С.С.
Удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства
Бреус С.В., Поліщук Т.С.
Дослідження сутності інноваційного потенціалу у контексті управління інноваціями на підприємстві
Бурачек І.В., Закапко О.І., Ярмолюк Д.І.
Scrum як успішний інноваційний метод управління проєктами
Вареник І.В., Щасна М.А.
Паблік рилейшнз як ключовий елемент прогресивного розвитку індустріального парку
Воловідник К.Т., Круглікова М., Данкеєва О.М.
Бізнес-модель як передумова реалізації стартап-проєкту
Гамкало М.З., Кудла Н.Є., Коцупей В.М.
Менеджмент якості послуг готельного підприємства у методиці Servqual
Дячков Д.В., Прокопенко Н.О.
Особливості використання мобільних додатків як інструментів просування бізнесу у сфері торгівлі
Кислюк Л.В.
Соціальна відповідальність бізнесу аграрних компаній України
Кітріш К.Ю.
Сталість як чинник управління ланцюгами постачань
Ковальчук О.А.
Формування стратегії позиціонування бренду на ринку
Косар Н.С., Бодьо С.І.
Дослідження розвитку Інтернет-маркетингу в умовах пандемії
Кравчук І.І., Кравчук Н.І., Ракович О.І.
Інституційна підтримка інфраструктурного забезпечення підприємницького потенціалу на сільських територіях
Крошна І.В., Глинський Н.Ю.
Дослідження ефекту канібалізму брендів: контекст ринку кормів для домашніх тварин
Кулиняк І.Я., Жигало І.І., Горбенко Т.М.
Кризові ситуації на підприємствах: сутність, класифікація, загрози виникнення та заходи реагування
Лазоренко Л.В., Сало А.Я.
Механізм удосконалення процесу прийняття управлінських рішень у ТОВ «Lifecell»
Маркова С.В., Головань О.О., Коваленко В.С.
Маркетингові інструменти інноваційного розвитку вітчизняного промислового підприємства у сучасних умовах
Муштай В.А.
Використання матричних методів в оцінюванні організації маркетингового планування діяльності підприємства
Невлад В.Ф.
Вплив інноваційних процесів на розвиток агропромислового комплексу України
Овецька О.В., Перегіняк Н.В.
Пріоритетні напрями розвитку потенціалу сільськогосподарської компанії в Україні
Семенда Д.К., Семенда О.В.
Перспективи запровадження моделі D2C електронної комерції в Україні
Скопенко Н.С., Поліщук Ю.В.
Використання електронної комерції як напрям зменшення ризиковості бізнесу та створення конкурентної переваги
Стецевич А.І.
Актуальність економічної роботи на підприємстві як однієї з основ стабільного розвитку бізнес-сектору
Стрій Л.О., Пінчук Т.А.
Інноваційний розвиток підприємств в сучасних умовах
Sheremetyns’ka Oksana, Kotendzhi Maryna
Sales policy of the enterprise when bringing new products to foreign markets
Шумкова О.В., Швець Є.М.
Особливості механізму управління маркетинговою діяльністю підприємства оборонної галузі

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Погуда Н.В., Розметова О.Г.
Майбутнє сфери hospitality: аналітичний огляд 2020 року та перспективи розвитку

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гамзіна О.М.
Значення і можливості природних ресурсів та екосистемних послуг для підвищення якості життя

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Береславська О.І.
Деривативи як інструменти хеджування валютного ризику
Дроботя Я.А., Бражник Л.В.
Діджиталізація банківської діяльності та платіжних систем
Морозова (Селіверстова) Л.С.
Підходи до визначення платоспроможності страхових компаній
Приказюк Н.В., Погибіль А.М.
Оцінка фінансової стабільності банківської системи Польщі на базі індикаторів фінансової стабільності (FSI)
Тройнікова О.М.
Функціонування соціально-економічних систем у сучасних умовах
Юнацький М.О., Осипенко С.О.
Характеристика доходної частини бюджету та оцінка впливу основних макроекономічних показників на її рівень
Ярошевич Н.Б., Якимів А.І., Похила О.А.
Секторальне порівняння розвитку державно-приватного партнерства в Україні та ЄС

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Власова О.Є.
Комплаєнс-ризики у системі внутрішнього аудиту в державному секторі
Карпенко Є.А., Соболь Г.О.
Сертифікація аудиторів як чинник інтеграції України у світову економіку
Лайчук С.М., Поліщук І.Р.
Актуальні питання ведення обліку суб’єктами малого підприємництва за національними стандартами
Левченко З.М., Тютюнник С.В., Дугар Т.Є.
Організація контролю, обліку та аналіз праці й її оплати

 

РОЗДІЛ 9. СТАТИСТИКА
Тарасова В.В., Ковалевська І.М.
Статистичне дослідження організації релігійного туризму в Україні

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Шапран Є.М., Сергієнко О.А., Білоцерківський О.Б.
Моделювання бізнес-процесів підприємства оптової торгівлі

 

РОЗДІЛ 11. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Кощій О. В.
Рецензія на монографію Тоцької О.Л. «Управління розвитком вищої освіти України в Європейському освітньому просторі»