Випуск 68/2022

 


Титул

 

Зміст

 

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Канцур І.Г., Гацька Л.П., Мірко Н.В.
Шлях України до ЄС: реформування державного управління
Мельничук О.П.
Оцінка факторів оптимізації діяльності суб’єкта міжнародної діяльності
Чала В.С.
Механізми зеленого переформатування міжнародної торгівлі


РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Білецький І.В.
Сутність та ключові ознаки житлової нерухомості як економічної категорії
Завербний А.С., Залізна Л.В., Озарко К.С.
Теоретико-прикладні засади інституційного забезпечення туристично-рекреаційної сфери України за умов діджиталізаційно-інтелектуалізаційних та євроінтеграційних умов
Каличева Н.Є., Соломніков І.В., Кубінський А.А.
Створення мультимодального транспортно-логістичного центру: проблеми та перспективи
Капітанець C.В., Фрадинський О.А.
Ризико-орієнтований підхід у проєктуванні розгортання нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) в митному просторі України
Кобилюх О.Я., Гірна О.Б.
Ринок експрес-доставки в Україні: виклики сьогодення
Павлов О.І., Павлова І.О., Павлов О.І.-молодший
Інституціоналізація інклюзивного розвитку сільсько-міських агломерацій України
Соколова Л.В., Дюжев В.Г.
На шляху економічного зростання України: людський капітал
Черевична Н.І., Середенко В.В., Мілінтєєв Б.А.
Якість вітчизняних коньяків у контексті європейських норм захисту географічних зазначень товарів
Шведкий В.А.
Концептуальні засади стратегічного розвитку компаній в умовах енергетичної трансформації
Яворська В.О.
Аналіз торгівлі деривативними контрактами на міжнародних біржах


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бондаренко С.М.

Оцінка якості бізнес-процесів підприємства
Волкова Н.В., Кононенко О.І., Кравченко Т.В.
Сутність та особливості формування конкурентоспроможності та економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
Захарчин Г.М., Гладун С.О.
Формування нової культури взаємодії персоналу в умовах війни
Зеліско І.М., Халімон Т.М., Ху Сунцзе
Парадигма інноваційної активності телекомунікаційних підприємств
Кліпкова О.І., Козьмук Н.І.
Передумови створення соціальних інновацій у сфері послуг
Лащик І.І.
Теоретико-методологічні аспекти та економічна необхідність реструктуризації підприємств
Макаренко П.М., Миколенко І.Г., Гужва Н.В.
Прогнозування прибутку підприємства з використанням MS Excel
Маковоз О.С., Горбунов М.П., Кузьменко Т.С.
Концептуальні підходи прийняття рішень інноваційних проєктів IT-компаній
Мандюк Н.Л., Масюк Ю.О.
Управління та організація маркетингової діяльності туристичного підприємства
Нескородєва І.І., Ян Буюнь
Загрози та перспективи відновлення підприємницької активності в Україні в воєнний та післявоєнний період
Олійник О.С., Коцюк В.Д.
Сучасний стан розвитку підприємств у сфері гостинності
Омельченко О.В., Швед В.В., Штифлюк В.В.
Про деякі питання оцінки фінансового стану підприємства
Пушкар Т.А., Соболєва Г.Г.
Трансформація підходу до оцінки інноваційних рішень в будівництві
Сіра Е.О., Голубець І.М., Безрученков Ю.В.
Післявоєнне відновлення туризму в Україні
Сушко Н.В.
Впровадження сучасних технологій у розвиток готельного бізнесу
Чміль Г.Л., Кащена Н.Б., Нестеренко І.В.
Розбудова системи контролю витрат на просування та продаж товарів і послуг
Шульга О.А.
Сучасні інструменти маркетингової комунікаційної політики
Якубовська Н.В., Стрільчук Р.М., Коханевич Т.П.
Продуктові мікроінновації як результат колаборації цифрового суспільства та поведінкової економіки


РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Bieloborodova Mariia, Bessonova Anna

Ways of greening services in recreational facilities of Ukraine
Дергалюк М.О.
Засади обґрунтування механізму управління активізацією потенціалу регіональних економічних систем
Шелеметьєва Т.В., Мамотенко Д.Ю., Гресь-Євреінова С.В.
Стратегічний аналіз факторів зовнішнього середовища розвитку туризму Запорізької області: довоєнний стан


РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Кравчук О.І., Варіс І.О., Рябоконь І.О.

Соціальні ризики ринку праці під час війни в Україні


РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Борисова Л.Є., Колесник О.О., Шрамко О.О.

Біометричне майбутнє автентифікації користувачів фінансових послуг
Горват Т.Ю.
Механізм державного регулювання економіки у сучасних умовах
Дергач А.В., Кульганік О.М., Чернишова О.О.
Розвиток інвестиційного клімату в Україні в умовах війни
Дорогань-Писаренко Л.О., Єгорова О.В., Яснолоб І.О.
Особливості оцінки ймовірності банкрутства аграрних підприємств в Україні
Зоря О.П., Зоря С.П., Мауер Д.Р.
Цифровий маркетинг як основа підвищення страхової культури та забезпечення ефективності управління діяльністю страховика
Мороз Н.В.
Тенденції банківського сектору України
Петик Л.О., Млінцова А.О.
Аналіз застосування Національним банком України основних інструментів та важелів грошово-кредитної політики


РОЗДІЛ 7. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Зомчак Л.М., Коваль Л.О.

Регіональний розвиток України в контексті концепції сталого розвитку: моделі на панельних даних
Сунцова О.О.
Вплив цифрових бізнес-активів та фінансових технологій на економічне зростання країни